UFABET วิธีการฝากถอนหน้าเว็บ

วิธีการฝากถอนหน้าเว็บ

วิธีการฝากถอนหน้าเว็บ

ฝาก

1.กรอก user พร้อม password

2.คลิกไปที่แจ้งฝากเงิน

3.โอนเงินไปตามบัญชีที่ทางเว็บระบุไว้ให้

4.กรอกข้อมูลการฝากเงิน
– ระบุเวลาและยอดฝากเงินให้ถูกต้อง

5.อัฟโหลดสลิปการโอนเงินเพื่อยืนยันอีกครั้ง

ถอน

1.กรอก user พร้อม password

2.คลิกไปที่แจ้งถอนเงิน

3.กรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน

*ท่านสามารถชมคลิปเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง